Rabu, 10 Juli 2013

Puasa

Upawasa
Upawasa adalah bagian dari Brata, dan Brata bagian dari Brata – Yoga – Tapa – Samadi yang menjadi satu kesatuan dalam konsep Niyama Brata. Kewajiban warga Hindu menggelar Brata – Yoga – Tapa – Samadi disiratkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha sebagai berikut:
HANA MARA JANMA TAN PAPIHUTANG BRATA – YOGA – TAPA – SAMADI ANGETUL AMINTA WIRYYA SUKA NING WIDHI SAHASAIKA, BINALIKAKEN PURIH NIKA LEWIH TINEMUNIYA LARA, SINAKITANING RAJAH TAMAH INANDEHANING PRIHATI
artinya: adalah orang yang tidak pernah melaksanakan brata-yoga-tapa-samadi, dengan lancang ia memohon kesenangan kepada Widhi (dengan memaksa) maka ditolaklah harapannya itu sehingga akhirnya ia menemui penderitaan dan kesedihan, disakiti oleh sifat-sifat rajah (angkara murka/ ambisius) dan tamah (malas dan loba), ditindih oleh rasa sakit hati.
Tegasnya bila ada orang yang tidak pernah menggelar brata-yoga-tapa-samadi lalu memohon sesuatu kepada Hyang Widhi maka permohonannya itu akan ditolak bahkan akan mendatangkan penderitaan baginya.
Yang dimaksud dengan brata adalah mengekang hawa nafsu panca indra; yoga adalah tepekur merenungi kebesaran Hyang Widhi; tapa adalah pengendalian diri; samadi adalah mengosongkan pikiran dan penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Hyang Widhi.
Jadi berpuasa yang baik senantiasa disertai dengan kegiatan lainnya seperti di atas, tidak dapat berdiri sendiri.
Upawasa batal jika melanggar/tidak melaksanakan brata-yoga-tapa-samadi. Untuk kesempurnaan berpuasa, sertai juga dengan berdana punia, yaitu memberikan bantuan materi kepada kaum miskin.
Aturan-aturan berpuasa bermacam-macam antara lain:
1. Upawasa yang dilaksanakan dalam jangka panjang lebih dari sehari, di mana di waktu siang tidak makan/ minum apa pun. Yang dinamakan siang adalah sejak hilangnya bintang timur di arah timur sampai timbulnya bintang-bintang di sore hari.
2. Upawasa jangka panjang antara 3 sampai 7 hari dengan hanya memakan nasi putih 3 kepel setiap 6 jam dan air kelungah nyuh gading.
3. Upawasa jangka pendek selama 24 jam tidak makan/ minum apapun disertai dengan “mona” (tidak berbicara), dilaksanakan ketika Siwaratri dan Sipeng (Nyepi).
4. Upawasa total jangka pendek selama 24 jam dilaksanakan oleh para Wiku setahun sekali untuk menebus dosa-dosa karena memakan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja; puasa itu dinamakan Santapana atau Kricchara.
5. Upawasa total jangka pendek selama 24 jam dilaksanakan oleh para Wiku setiap bulan untuk meningkatkan kesuciannya dinamakan Candrayana.
Ketika akan mulai berpuasa sucikan dahulu badan dan rohani dengan upacara mejaya-jaya (jika dipimpin Pandita) atau meprayascita jika dilakukan sendiri. Setelah itu haturkan banten tegteg daksina peras ajuman untuk menstanakan Hyang Widhi yang dimohon menyaksikan puasa kita.
Ucapkan mantram:
OM TRAYAMBAKAN YA JAMAHE SUGANDIM PUSHTI WARDANAM, URWARU KAM IWA BANDANAT, MRITYOR MUKSYA MAMRITAT, OM AYU WERDI YASA WERDI, WERDI PRADNYAN SUKA SRIAM, DHARMA SANTANA WERDISYAT SANTUTE SAPTA WERDAYAH, OM YAWAN MERAUSTITHO DEWAH YAWAD GANGGA MAHITALE CANDRARKO GAGANE YAWAT, TAWAD WA WIYAYI BHAWET. OM DIRGAYUASTU TATASTU ASTU, OM AWIGNAMASTU TATASTU ASTU, OM SUBHAMASTU TATASTU ASTU, OM SUKHAM BAWANTU, OM SRIAM BAWANTU, OM PURNAM BAWANTU, OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH, OM HRANG HRING SAH PARAMA SIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA
Artinya: Ya Hyang Widhi, hamba memujamu, hindarkanlah hamba dari perbuatan dosa dan bebaskanlah hamba dari mara bahaya dan maut karena hanya kepada-Mu-lah hamba pasrahkan kehidupan ini, tiada yang lain. Semoga Hyang Widhi melimpahkan kebaikan, umur panjang, kepandaian, kesenangan, kebahagiaan, jalan menuju dharma dan perolehan keturunan, semuanya adalah tujuh pertambahan. Selama Iswara bersemayam di puncak Mahameru (selama Gunung Himalaya tegak berdiri), selama Sungai Gangga mengalir di dunia ini, selama matahari dan bulan berada di angkasa, semoga selama itu hamba bersujud kepada-Mu, ya Hyang Widhi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar