Rabu, 03 Juli 2019

Dudonan Nganteb Piodalan di Merajan

Dudonan Nganteb Piodalan di Merajan

1. Asana; ( tangan mengepal diatas paha dalam keadaan bersila ); Om prasada satiti sarira siwa suci nirmala ya namah swaha.
2. Mantran Tangan; ( tangan kanan diatas tangan kiri ); Om sudhamam swaha, ( tangan kiri diatas tangan kanan ); Om ati sudhamam swaha.
3. Mantran Dupa; Ong Ang Brahma Dipa Ya namah swaha, Ong Ung Wisnu Dipa ya namah swaha, Ong mang iswara Dipa ya namah swaha, Ong Ang Dupa Astra ya namah swaha.
4. Anuhun Tirtha Ring Bethara; Ong ong ong sampurna ya namah, ong sanghyang siwa jnana mekadi sanghyang tri suci akurambyam, keantrem-antrem, ginambel dening wong camah, keletikan dening roma, keletikan dening odak, keletikan dening rah, kaiberin dening ayam, kelangkahin dening asu, kececel dening wong rare, ika keprayascita dening sanghyang eka jnana, sukla sira, sanghyang jati nirmala jnana, ong sudha wariwastu, ong sudha akasa, sudha bumi, sudha wighna, sudha mala, sudha papa klesa, kepari sudha dening sanghyang trilokanatha, ong sudhirastu, tat astu astu ya namah swaha, om bhur bwah swah gangga mahayoni pawitra ya namah swaha. Genahang kalpika ring sangku sambil muter 3x. Raris kecorang tirtha wiku ring sangkune. Ong hrang hring sah parama siwa mertha ya namah swaha.
5. Metirtha membersihkan raga: pisahkan tirtha dengan canting.
            a. Meketis ke ubun-ubun 3x; Ong atma parisuda ya namah swaha, ong juwita parisuda ya namah swaha, ong sarira parisuda ya namah swaha.
            b. Minum 3x; ong siwa mertha ya namah, ong sadhasiwa mertha ya namah, ong paramasiwa mertha ya namah.
            c. Meraup 3x; posisi tangan dari dahi turun ke dagu mohon penglukatan, dari dagu ke dahi ubun-ubun mohon pebersihan; ong kesmung siwa mertha ya namah, ong kesmung sadhasiwa mertha ya namah, ong kesmung paramasiwa mertha ya namah.
            d. Diusapkan di dada; ong sarira parisudha ya namah swaha atau ong sarira sudha nirmala ya namah swaha.
            e. Ngemantranin Bija; bija diputar 3x angge jari tengah; ong kung kumara wija ya namah swaha.

6. Mebija; ubun-ubun; ong ing icana ya namah swaha, lelata; ong tang tatpurusa ya namah swaha, bahu tengen; ong bang bamadewa ya namah swaha, bahu kiwa; ong sang sadyojata ya namah swaha, cekokan kanta; ong ang agore ya namah swaha ong ang, telen; Ah mertha sanjiwa ya namah.
7. Mesekar; Ong (om) puspadanta dijaya ya namah swaha.
8. Nyegehin Raga Tujuan; nyomia sang catur sanak, sang bhuta kala lan durgha; Bhuwana Alit:
            a. Sang anggapati= sang pangan mantra ( mulut ) = iswara.
            b. Sang prajapati = wigraha ( marah ) = brahma.
            c. Sang Banaspati = sang kala sepetan (lipya ) = mahadewa.
            d. Sang Banaspati raja = sang kala dengen ( sakit-sakitan ) = wisnu.
9. Gegelaran Panugrahan siwa ( japa ); ong ang ung mang siwa sadasiwa paramasiwa sabda bayu idep sudha nirwighna ya namah, ong sidhirastu ya namah, ong sah wesat paryoga ya namah swaha. Idep akene hyang siwa ring bahu tengen, sadasiwa ring bahu kiwa, paramasiwa ring pabahan. Ong ang ung mang ang ah ong.
10. Bungkak Mantra; Om guru taya guru suksma, amresihin jadma manusa, nirpapa, nirrogha, nirjyuti, guru sekala niskala dadi lila warana.
11. Pengastawa : Ngutpeti genta, ngagem genta soring pancasiwa, ketisin dumun, srana kalpika, asepin kleningan palit karep “ONG”puter keajeng 3x, swaranne welatuk ngukul / lembu mangan dukut. Ong bajra bayu bajra maha bajra pasupati ung phat, ong mang iswara dipata ya namah. Atau ongkara sadhasiwa sthah, jagatnata hitangkarah, abiwada-wada niyah, genta sabdah maha srestah, ongkara parikertitah candrarda windu, nadantam spulingga siwa tattwa ca.
12. Puja Pengaksama; Ong ksamam swamam maha dewah, sarwa prani hitangkarah, mamoca sarwa papebyah, palayaswa sadasiwa, papaham papa karmaham, papatma papa sambhawah, trahimam sarwa papebyah, kanacit maraksantu, sambil meketis, om sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
13. Mantra Penimpug, Byakawonan; (serana sekar/kalpika); ong pukulun bethara kala, saksinin manusanira ring payogan agung, angaturaken pabayakawonan, katur ring Hyang Kala, Hyang kali, sang kala pengpengan, sang kala sliwah, sang kala karuk, sang kala pati, sang kala bumi, ajasira anyengkalen sang hyang dewa, miwah risejeroning manusa, iki tadah sajinira, sumurup sira menadi prewatek gandarwa, miwah watek widyadara-widyadari, pasang sarga sira ring bethara siwa, ang...ah, mertha bhuta ya namah suada. Genahang sekare ring payuk pere byakawonan, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
14. Agni Astawa; om giripate dewa-dewa, lokanatha jagatpate, sakti mantam mahawirya, jnana watam siwatmaka.
15. Brahma astawa (kelod); Om Ang brahma namas catur mukham, brahmagni rakta warnanca, sphatika warna dewata, sarwa bhusana raktakam.
16. Panglukatan kalamiji, mantra; om dirgayu sanghyang mreta, metu atatangga mas atatangga slaka, katekan angadega dupa loka, kalamijine tumpang pitu, kadi loh tengahing samudra donana di bumi, pakenyab sutra manik, palinggihanira bhatara iswara, katekan babahanda beneng kangin, dalan surya anyitan, amadang bhuana kabeh, katekan babahanda beneng kawuh, dalan bulan anyitan, angembang sarwa sari, bhatara mahadewa dewatanira, katekan babahanda beneng kaja, dalan gunung mahameru bhatara wisnu dewatanira, katekan babahanda beneng kelod, dalan tasik ring samudra, bhatara brahma dewatanira, katekan babahanda beneng kaja kangin, dalan mas mirah intan, bhatara sambhu dewatanira, katekan babahanda beneng kaja kawuh,dalan rare hulun pujut bhoda, bhatara sangkara dewatanira, katekan babahanda beneng kelod kawuh, dalan kebo sampi celeng bebek ayam, bhatara rudra dewatanira, katekan babahanda beneng kelod kangin, dalan ngutang sebel kandel, karinget lara wighna, satus mala sewu mala, mala ptakaningulun, katekan andi campa dingkling saunjata dadi behehyar lumba-lumba ring samudra, bhatara mahesora dewatanira, om sriya we namo namah swaha.

17. Malih maseha kadi ring ajeng, Nunas Tirtha  Panglukatan    Bebanten, mantra :


Om gangga muncar saking wetan, tinghalin telaga hojanira,   jambanganira selaka, tinanceban tunjung putih, padyusan bhatara iswara, om gangga muncar saking kidul tinghalin telaga hojanira, jambanganira tembaga, tinanceban tunjung  bang, padyusan bhatara brahma, om gangga muncar saking kulon, tinghalin telaga hojanira, jambanganira mas, tinanceban tunjung kuning, padyusan bhatara mahadewa, om   gangga muncar saking lor, tinghalin telaga hojanira, jambanganira wesi, tinanceban tunjung hireng, padyusan bhatara wisnu, om gangga muncar saking tengah, tinghalin  telaga mumbul, ring sapta petala, muncar ring luhur, tinghalin telaga hojanira, jambanganira amanca warna, tinanceban  tunjung amanca warna, padyusanira bhatara siwa, ginawe panglukatan bebanten, wenang bhatara siwa angelukat, angelebur, dasa mala, hinambelan dening wong campur,   kaletehan dening hodak, keraraban dening roma, kahiberan dening ayam, kelangkahan dening sona, menawita keraraban, katuku ring pasar, keprayascita denira sanghyang tiga murti  hyang, sanghyang eka jnyana surya, sang hyang suci nirmala,   menadyang luwiring bebanten, om sri  ya we ya namah.


18. Mantranin Penyeneng Caru kalamijian; ong pengadeganing sanghyang janur putih, siwa rininggiting guru, tinutus dening prewateking dewata, kajenenganing prewatek bhuta kala, dengen, durgha, pisaca, om bhuta ya namah suada, lumilangaken sarwa dasa mala, papa petakaning sarwa pinuja, ong ngadeg bethara guru, anepung tawari, angelelengi, angresiki prewatek sarwa pinuja, matemahan sudha sphatika nirmala ya namah swaha.  

Genahang sekare ring penyeneng, sesonteng penyeneng; Pukulun paduka sanghyang widhi, sane meraga dewaning janur, angadeg bethara siwa guru, anuduh aken para dewata malingga presama, tinastuning sehananing kepuja, matemahan sudha nirmala ya namah swaha, angadeg bethara siwa guru, angampuhaken (tepung tawar), anganyuthaken (pengelelengi), angeseng (sisig), sehananing kecamahan riprewatek kepuja, matemahan sudha sphatika nirmala, ya namah swaha.  

Genahang sekare ring panyeneng, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
19. Mantra Prayascita; Ong ngadeg bethara guru, anepung tawari, angelelengi, angresiki, amerayascitaning prewatek sarwa pinuja, lumilangaken sarwa dasamala, geleh pateleteh,  matemahan sudha nirmala ya namah swaha. Genahang sekare ring payuk pere prayascita.
20. Mantran Lis; ong ila-ila tan hana, aeng-aeng tan hana, sapa-sapa tan hana, namitang angadakaken lis, rinupaking adegan, lumilangaken sarwa ila-ila, aeng-aeng, sapa-sapa, riprewatek sarwa pinuja, matemahan sudha nirmala ya namah swaha, sang bang tang ang ing, nang mang sing wang yang, ang ung mang, ong namah swaha. Genahang sekare ring payuk perene; ong i ba sa ta a, sarwa mala prayascita ya namah swaha, ong sa ba ta a i, sarwa wighna lara rogha papa petaka prayascita ya namah swaha, ong a ta sa ba i, sarwa dasa mala, geleh pateleteh, sebel kandel prayascita ya namah swaha.Genahang ring bungkak nyuh gading.
21. Mantran pengulapan caru; ong ngadeg sanghyang teja pengulapan, angadakaken bayu keduk timbul bujana kulit, angawe pengulap-ulap, angulapi bhuta kala dengen, durgha pisaca, ong bhuta ya namah suada, teke ulap pada ulap...3x. Ong ngadeg sanghyang sapta petala, sanghyang panca kosikaghana, sanghyang pancarupa, pageh ring sang tinulap-ulap, ong sidhirastu ya namah swaha.  

Genahang sekare ring payuk pere, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
22. Mantran Lis amu-amuan; ong tipat lepas, angelepas sarwa lara roga, ring prewateking pinuja, ong tipat lasan, amelas aken, gering sasab merana ring prewateking pinuja, matemahan atma paripurna, ya namah swaha, jiwita paripurna ya namah swaha, sarira paripurna ya namah swaha. Serati ngenahang sekare ring lis amu-amuane sami, raris ngeteh-ngetehin lis amu-amuane sami, lan tipat lepas tipat lasane genahang ring payuk perene soang-soang.
23. Byakawonan caru kalamijian; (serana sekar/kalpika); ong pukulun bethara kala, saksinin manusanira ring payogan agung, angaturaken pabayakawonan, katur ring Hyang Kala, Hyang kali, sang kala pengpengan, sang kala sliwah, sang kala karuk, sang kala pati, sang kala bumi, ajasira anyengkalen sang hyang dewa, miwah risejeroning manusa, iki tadah sajinira, sumurup sira menadi prewatek gandarwa, miwah watek widyadara-widyadari, pasang sarga sira ring bethara siwa, ang...ah, mertha bhuta ya namah suada.  

Genahang sekare ring payuk pere byakawonan, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
24. Durmenggala serana sekar/ kalpika; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, ndahta kita sang bhuta durmenggala, sang bhuta durmenggali, sang bhuta durmita, sang bhuta durmiti, sang bhuta durwesa, mari sira mona, ajakan kala wadwan sira kabeh, ingsun paweha sira tadah saji sanggraha, maka saji durmenggala, iki tadah sajinira, wus anadah saji, ingsun aminta kesidianta, ajasira kari angadakaken, kedurmenggalan ring parahyangan dewa, ring manusanira sang tinungsungan, sang ngabhakti aluara sira kabeh, angadakaken sira urip kekaren waras dirghayusa, sumurup sira menadi prewatek widyadara-widyadari, pasang sarga sira ring bethari durgha, Ong Ing namah.  

Genahang sekare ring payuk pere durmenggala, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
25. Kakosok mantra om gadak-gadak ya namah swaha.
26. Raris kalamijiane astawayang, mantra; om pukulun bhatara pasupati, manusanira angaturin paduka bhatara, pukulun sanghyang dewa ghana, malejeg amoring kukus asep menyan majegawu, cendana kayu manengen, kukuse pinaka ngaturin paduka bhatara, mwang sanghyang nini pitara, tumedun ring mercapada, kairing dening para dewata, mwang sanak putun bhatara, widyadara widyadari, malinggih ring kahyangan agung, apupul ring pasamuhan, rawuh ida saking wetan, kidul, kulon, lor, apupul ring pasamuhan, rawuh ida saking  ersanya, wayabya, neriti, gneyan, apupul ring pasamuhan, rawuh ida saking madya, ida guruning dewa, malinggih ring kahyangan agung, katuran banten sucisari, enak iratu amuktisari, sredah bhatari gangga, upetin
bhatari gangga, bhatara wisnu, amanah tirtha kamandalu, winadahan kundi manik, mesi tirtha gangga mreta, muncar sanghyang mreta, manyusuping dasamala, sebel kandel, tanpata leteh, tan keneng upadrawaning dewa, tan keneng upataning jadmasesa, wastu kalukat dening tirthan bhatara, om sa ba ta a i na ma si wa ya.
27. Suci, mantra; om ang pawitra pawitrawo, sarwa gangga gatho siwa, japetri pundari kaksa, sawaya byantara suci.
28. Tahenan,mantra; pukulun angadega pada tumurun bhagawan sagatu, hulunta ngaturaken, sarining tapakan tahenan, jinah 218, lawe satukel, galihan katihan, doning cokor iratu wenang anureksa, aniwakang aturan manusane, saawang-awang duduganing akasa, duduganing pretiwi, om sudha akasa sudha bumi, sudha salwirning dasamala, om sudha-sudha parisudha ya namah.
29. Ngutpeti bhuta / stiti bhuta, mantranincaru serana sekar (puja mantra):
            a. Ayam Brumbun; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, ndahta kita sang bhuta dengen, metu saking madya, bethara siwa dewatan sira, kliwon pancawarania, mari sira mona, atagan kala wadwan sira kabeh, saksinin manusanira ring payogan agung, apaweha sira tadah saji sanggraha, maka saji sega brumbun, maiwak ayam brumbun, ingolah rikancana winangun urip, melayang-layang, iki tadah sajinira, sama suka sama lolia sira, wus anadah saji, aja sira anyengkalen sanghyang dewa, apan sanghyang dewa pacang alungguh, ring stanania soang-soang, ngeraris sira amukti sari, sumurup sira menadi watek gandharwa muang watek apsari, anampa de paduka bethara kinabehan, aja lupa, aja lali ring tutur-tutur sanghyang dharma, pasang sarga sira ring bethara siwa, ong ing namah, ang ung mang, siwa mertha ya namah swaha.Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
            b. Itik Blang Kalung; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada,  Om ndahta kamung sang bhuta brahala, sang bhuta kapiragan, sang bhuta setan, sang bhuta jim, sang bhuta kakawah, sang bhuta hari-hari, sang bhuta rudira, ajaken wadwo kala nira amukti caru, iki tadah saji nira, ajaken sarencang ira samodaya, riwus sira amukti, mantuk sira ri pasenetan ira soang-soang. Ajasira anyengkala-anyengkali, yan wenten kirang luput ipun, geng rena sinampura, apan akedik kang inaturaken agung den amulaku sadya rahayu, katekaning anak putu buyutnia.Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.

            c. Ayam putih; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada,  Om ndahta kita sang bhuta petak, bhuta janggitan aransira, ring purwa desanira, umanis pancawara nira, dewa iswara dewatania, iki tadah saji nira, penek putih iwak ayam petak winangun urip, katekeng raruntutannia. Menawi wenten kirang luput, den agung sinampura sang adrewe caru, sira ta nugraha dirghayusa muang dirghaayu sang adrewe caru, apan sang adrewe caru mangke anangun karya ayu, Om sang namah swaha.Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
            d. Ayam Biying; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, om ndahta kita sang bhuta abang, bhuta langkir aransira, ring daksina desanira, paing pancawaranira, dewa brahma dewatania, iki tadah sajinira, penek barak, iwak ayam abang winangun urip, katekeng saruntutannia, menawi wenten kirang wenten luput, den agung sinampura sang adrewe caru, apan sang adrewe caru mangke anangun karya ayu, om bang namah swaha. Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
            e. Ayam putih siyungan Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, om ndahta kita sang bhuta pita, bhuta lembu kania aransira, ring pascima desanira, pwon pancawaranira, dewa mahadewa dewatania, iki tadah sajinira, penek kuning, iwak ayam putih siyungan winangun urip, katekeng saruntuttania, menawi wenten kirang wenten luput, den agung sinampura sang adrewe caru, apan sang adrewe caru mangke anangun karya ayu, om tang namah swaha.  Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
            f. Ayam selem; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, om ndahta kita sang bhuta ireng, bhuta taruna aransira, ring uttara desanira, wage pancawaranira, dewa wisnu dewatania, iki tadah sajinira, penek selem iwak ayam selem winangun urip, katekeng saruntuttania, menawi wenten kirang wenten luput, den agung sinampura sang adrewe caru anangun karya ayu, om ang namah swaha.Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
            e. Caru Manca Sato; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, Om sang bhuta janggitan, aneng purwa, petak warnanira, panca uripnia. Wang bhuta langkir aneng daksina, abang warnanira, sanga uripnia. Sang bhuta lembukania, aneng pascima, pita warnanira, sapta uripnia. Sang bhuta teruna, aneng uttara, kresna warnanira, catur uripnia. Sang bhuta Tiga sakti, aneng madya, manca warna warnanira, asta uripnia. Mapupulta sira kabeh, den amangan caru, wus sira amangan anginum, pamantuka sira angredana urip waras, teguh timbul, akulit tembaga, aotot kawat, awalung wesi, mangkana denira nugraha ring sang adruwe caru. Om sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang, ang ung mang. Om Ang Khang kasolkaya isana suasthi suasthi suasthi, sarwa bhuta sukha pradhana namo namah swaha. Om sidhirastu swaha.  

 Genahang sekare ring payuk pere carune, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu. Sesuaikan mantra caru dengan caru yang diaturkan.
30. Pengastawa ring Padmasana luhuring Akasa; Om akasa nirmalam sunyam, guru dewa bhyomantaram, siwa nirbhana wiryanam, rekha omkara wijayam.
31. Pengastawa ring bethara surya; Om surya ghanapati dewa, byoma siwa pratisthani,  sya mandala jagatpatyam, sarwa dewa parakranam, om surya gni ya namah. Om dirghayu ya namah swaha.
32. Sanghyang Trimurti / Tri purusa sakti; Ong dewa dewi tri dewanam, trimurti tri linggad manam, tri purusa sudha nityam, sarwa jagat jiwatmanam, ong sidhirastu ya namah swaha.
33. Sanghyang ibu pertiwi; Ong Ang pertiwi sariran dewi, catur warna mahadewi, catur asrame bethari, siwabumi maha sakti, ong ang sri basundari jiwa mertha ya namah swaha.
34. Sanghyang saraswati; ong saraswati namastubyam warade kama rupini, sidhirastu karaksami, sidhi bhawantu mesadyem, ong hrang hring sah saraswati mahasidhi ya namah swaha.
35. Hyang Bethara Guru; ong guru rupem sadayanem, guru pataranem dewem, guru name japet sada, nasti-nasti, dine...2x, ong gung guru paduka byo namah swaha.Lanjutkan dengan sesontengan; Nastuti paduka bethara hyang guru, manusannira angidep angatur aken, seprekaraning daksina maka tadah saji pawitra, saksinin pangubaktin ipun, akidik atur ipun agung amelaku, ipun aminta sih kertanugraha waras urip dirgayusa paripurna ya namah swaha. Om sidhirastu tatastu astu ya namah swaha.
36. Penunggun karang; Ang ung mang, ong ang ang ang, durgha manik mahasidhi ya namah swaha.
37. Pengingkupan; Ong nama dewaya, siwaya sangkaraya rudraya isana dipatiya, sri pasupati ya namah swaha, nama dewa distanaya, sarwa wyapi ne siwaya, padmasana eka pretisthaya, ardhanareswari ya namu namaste, ong ang...ah, ardhanareswari ya namah swaha. Sambil meketis; Om sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.

38. Siwa Nirmala; Om siwa nirmala tangguhyam, siwa tatwa parayana, siwastya perenatya nityam, sanisayet namastute.
39. Mantranin Penyeneng / teterag; ong pengadeganing sanghyang janur putih, siwa rininggiting guru, tinutus dening prewateking dewata, kajenenganing prewatek dewata kabeh, lumilangaken sarwa dasa mala, papa petakaning sarwa pinuja, ong ngadeg bethara guru, anepung tawari, angelelengi, angresiki prewatek sarwa pinuja, matemahan sudha sphatika nirmala ya namah swaha.  

Genahang sekare ring penyeneng, sesonteng penyeneng; Pukulun paduka sanghyang widhi, sane meraga dewaning janur, angadeg bethara siwa guru, anuduh aken para dewata malingga presama, tinastuning sehananing kepuja, matemahan sudha nirmala ya namah swaha, angadeg bethara siwa guru, angampuhaken (tepung tawar), anganyuthaken (pengelelengi), angeseng (sisig), sehananing kecamahan riprewatek kepuja, matemahan sudha sphatika nirmala, ya namah swaha. Genahang sekare ring panyeneng, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.

40. Mantran pemuktyang bhuta, sambil meketis ( puja daha); Ong bhuktiyantu durgha katara, bhuktiyantu kala mewaca, bhuktyantu sarwa bhutanam, bhuktyantu pisace sanggyem, ong ang durgha bhucari byonamah suada, ong ang kala bhucari byonamah suada, ong ang bhuta bhucari byonamah suada, ang...ah amertha bhuta ya namah suada, ang ung mang, siwa mertha ya namah swaha, ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
41. Mantra Byakawonan dewa; (serana sekar/kalpika); ong pukulun bethara kala, saksinin manusanira ring payogan agung, angaturaken pabayakawonan, katur ring Hyang Kala, Hyang kali, sang kala pengpengan, sang kala sliwah, sang kala karuk, sang kala pati, sang kala bumi, ajasira anyengkalen sang hyang dewa, miwah risejeroning manusa, iki tadah sajinira, sumurup sira menadi prewatek gandarwa, miwah watek widyadara-widyadari, pasang sarga sira ring bethara siwa, ang...ah, mertha bhuta ya namah suada. Genahang sekare ring payuk pere byakawonan, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
42. Mantran pengulapan dewa; ong ngadeg sanghyang teja pengulapan, angadakaken bayu keduk timbul bujana kulit, angawe pengulap-ulap, angulapi prewatek sarwa pinuja, angulapi prewatek parahyangan dewa, teke ulap pada ulap...3x. Ong ngadeg sanghyang sapta petala, sanghyang panca kosikaghana, sanghyang pancarupa, pageh ring sang tinulap-ulap, ong sidhirastu ya namah swaha. Genahang sekare ring payuk pere, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.

43.  Mantra Prayascita ( lis prayascita, bungkak nyuh gading); Ong ngadeg bethara guru, anepung tawari, angelelengi, angresiki, amerayascitaning prewatek sarwa pinuja, lumilangaken sarwa dasamala, geleh pateleteh sariran ipun,  matemahan sudha nirmala ya namah swaha. Genahang sekare ring payuk pere prayascita.
44.  Durmenggala serana sekar/ kalpika; Sa ba ta a i, sarwa bhuta ya namah suada, ndahta kita sang bhuta durmenggala, sang bhuta durmenggali, sang bhuta durmita, sang bhuta durmiti, sang bhuta durwesa, mari sira mona, ajakan kala wadwan sira kabeh, ingsun paweha sira tadah saji sanggraha, maka saji durmenggala, iki tadah sajinira, wus anadah saji, ingsun aminta kesidianta, ajasira kari angadakaken, kedurmenggalan ring parahyangan dewa, ring manusanira sang tinungsungan, sang ngabhakti aluara sira kabeh, angadakaken sira urip kekaren waras dirghayusa, sumurup sira menadi prewatek widyadara-widyadari, pasang sarga sira ring bethari durgha, Ong Ing namah. Genahang sekare ring payuk pere durmenggala, sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
45. Mantra Pancaksaram ( sambil meketis); Ong Pancaksaram mahatirtham, pawitra papa nasanam, papakoti saha sranam, angadem bawet sagaram, ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu ya namah swaha.
46. Mantra Prenamiem (ngelinggihang dewa sambil meketis); Ong prenamya dewa sang lingam, sarwa bhuta kala sirnam, prenamya siwa siwartham, sarwa jagat promoditham, ang...ah sarwa dewa pretistha ya namah swaha, ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu ya namah swaha.
47. Ngaturan Ayaban (serati ngayabang banten dari sebelah kiri ayaban, dupa di tangan kiri, bunga di tangan kanan) Ayaban Tunggalsambil meketis; Ong bhuktyantu sarwata dewa, bhuktyantu trilokanatha, seganah separiwarah, swarga sadha siwascha, ang...ah amertha sanjiwa ya namah swaha, ang ung mang siwa amertha ya namah swaha. Om hyang angadakaken sari, om hyang anyumputaning sari, om hyang angisepaning sarining yadnya, lunga sari teka sari...3x.
48. Ayaban Tunggal munggah ring palinggih soang-soang, Ayaban Nyeje ring ajeng palinggih / asagan ( sesuai banten), Banten Meraga Yoni;
            a. Pengambeyan; ong ngadeg sanghyang sapta petala, sanghyang panca kosikaghana, sanghyang panca rupa, mekadi sanghyang tri premana, pageh ring tinamben-amben.
           
b. Sesayut-sesayut;
            * Sesayut pebersihan; Ong kesmung siwa amertha ya namah swaha, ong kesmung sadhasiwa amertha ya namah swaha, ong kesmung paramasiwa amertha ya namah swaha.
            * Sesayut Sidapurna; Ong atma paripurna ya namah swaha, ong jiwita paripurna ya namah swaha, ong sarira paripurna ya namah swaha.
            * Sesayut Pageh Urip; Ong dirgayusa jati ning nirmala ya namah swaha.
            * Sesayut Amertha dewa; Ong Ang...ah, amertha dewa sudha sphatika ya namah swaha.
            * Sesayut Puspa dewa; ong mang puspa danta mahamertha ya namah swaha.

Atau Ang Ung Mang puspadewa dijaya namah swaha.
            c. Jerimpen; Ong ang... ah, surya candra mertha ya namah swaha.
            d. Tebasan pemiak kala; Ong bhuta piak, kala piak, pisacha piak, teka pada piak...3x, ya namah swaha.
Banten Meraga Lingga:
            e. Gebogan; Ong mang gmung ghanapathi amertha ya namah swaha.
            f. Pulogembal ( catatan hanya contoh tumpeng 11 tidak memakai pulogembal); Ong ang saraswati sadhasiwa ya namah swaha.
            g. Dapetan; Ong atma, antaratma, paratma sudha nirmala ya namah swaha.
            h. Pras; Ongkara muktiyayet sarwa pras presida sudha ya namah swaha.
49. Nunas Panugrahan; Ong anugraha manuharam, dewadata nugrahakam, yarcanam sarwa pujanam, namah sarwa nugrahakam, dewa dewi maha sidhi, yadnya nirmalat makam, laksmi sidhischa dirgayu, nirwignam suka werditah, ong hrang hring sah paramasiwa mertha ya namah.
50. Pangeramped sebagai pelengkap atas kekurangan pada banten atau puja (puja daha); Ong jala sidhi maha sakti, sarwa sidhi maha tirtha, siwa tirtha menggala ya, sarwa karya presidantu, ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
51. Ayur werdhi / Pejaya-jaya; Ong ayur werdhi yasa werdhi, werdhi pradnyan suka sriyah, dharma sentana werdischa, santute sapta werdyem, ong sidhirastu tatastu astu, sapta werdhiastu ya namah swaha.

52. Nuhur tirtha pemuput karya / surya / istadewata / wasuhpada. Nyembah srana sekar percikkan tirtha surya ke pelinggih-pelinggih; Ong tirthayem tirtha pawitrem, gangga ranu toya ganem, purusa tirtha pawitra, paramasiwa tirthancha, Budha siwa tirtha gamanam, paramasiwa murtinam, om hrang hring sah paramasiwa tirtha ya namah swaha.
53. Nuntun pamuspan, sesuai dengan kotaraning panca sembah, sebelum memulai pamuspan, para peserta natab; durmanggala di cokor, bayakawonan di perut / udel, pengulapan di dada, prayascita di kepala / ubun-ubun. Utpetining sembah;
            a. Muspa puyung ( nirguna, puspa tanalun= atma jati= sanghyang atma menunggal dengan widhi); Sang bang tang ang ing, nang mang sing wang yang, ang ung mang, ang...ah, ong puspa tanalun ya namah swaha. (lontar tutur saraswati) atau Om atma tatwatma sudhamam swaha. (pustaka siwa tatwa).
            b. Hyang Surya muspa dengan sekar putih (saguna); Om aditya sya paranjyotir, rakta teja namo stute, sweta pangkaja madhyaste, bhaskara ya namo stute, om pranamya bhaskara dewam, sarwa klesa winasanam, pranamya ditya siwartham, bhukti-mukti warapradam, om hrang hring sah paramasiwa ditya ya namo namah swaha.
c. Bethara Hyang Guru muspa dengan sekar merah (kriya guna) sesuaikan dengan yang melingga / yang dipuja; Ong guru rupam sadadnyanam, guru pantaranem dewem, guru nama japet sadha, nasthi-nasthi dine-dine, ong gung guru paduka byonamah swaha.
d. Nunas penugrahan, stitining sembah muspa dengan kewangen; Ong anugraha manuharem, dewadata nugrahakem, yarcanam sarwa pujanam, namah sarwa nugrahakam, dewa dewi maha sidhi, yadnya angga nirmalaat makam, laksmi sidhischa dirgayu, nirwighnam suka werditah.
e. Sembah puyung, pralinaning sembah; Ung ang mang, sarwa dewa mur acintya, suksma nirmala ya namah, ong ah ang..., mantuk bayu sabda idep, ang ang ong.
54. Metirtha, metirtha bagi para pemilet; meketis 3x, nginum 3x, meraup 3x.
55. Mebija, bija panugrahan / tanpa dimantrai oleh pemangku; mapica bija ring para pemilet sang sane muspa.

56. Nyomia Bhuta, mapralina bhuta kala agar menjadi bhutahita, kalahita; Ong bhuta dengen, kalukat sumurup ring bhatari durga, bhatari durgha mantuk sumurup ring bethari uma, bethari uma mantuk sumurup ring bethara siwa, bethara siwa mantuk sumurup ring bethara guru, bethara guru mantuk sumurup ring sanghyang taya, sanghyang taya mantuk sumurup maring sangkaning paran, a ta sa ba i, sarwa bhuta kala murswah wesat, (japa: Ah...Ang), ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
57. Pengaksama; Ong ksamam swamam mahadewa, sarwa prani hitangkarah, mamoca sarwa papebyah, palayaswa sadhasiwa, papaham papa karmaham, papatma papa sambhawah, trahimam sarwa papebyah, kanacit maraksantu, ksantawya kayika dosah, ksantawya wacika mamah, ksantawya manasa dosah, tat pramadat ksama swamam, om santhi...santhi...santhi...om.
58. Ngemantranin Sesantun; Ong ngadeg bethara wisnu, makadewaning sesantun, tinugraha dening bethara guru, sarwaning / sehananing pinuja, tan mamiruda ya, ong hyang angadakaken sari, hyang anyumputaning sari, hyang angisepaning sarining sesantun, ongkara muktyayet sarwa peras presida sudha ya namah swaha. Sambil meketis; ong sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu.
59. Penyineb:
            a. Penyineb Puja/puja mantra; Ung ang mang, sarwa dewa mur acintya, suksma nirmala ya namah swaha, a ta sa ba i, sarwa bhuta murswah wesat, ah-ang...
            b. Nyineb Genta, pentil palit genta saking arep ke ungkur puter tangan ke ungkur, 3x; Ang ung mang, mantuk bayu sabda idep.
60. Nyegehin Raga, tatab segehan & lebar (sesonteng); Sa ba ta a i sarwa bhuta ya namah swaha, ndahta kita sang catur sanak / sanakku maka catur warna, ingsun paweha sira sega ganjaran...(sesuai segehan : misalnya manca warna), iki tadah sajinira, ngeraris sira amukti sari, wus amukti sari, aluara sira, apan ingsun wus pinuja, ulih akena jiwa premanan ingsun kejati mula / manjing sira maring angga sarira, ah...ang.

                                                   
Contoh Perlengkapan Upakara:
1. Pejati ; 3 buah ( Padmasana, Ulun Banten, Kemulan ).
2. Daksina ; 9 buah ( Taksu, Pesaren, Btr Sri, Btr Wayah, Manjangan Seluang, Tugu, Penunggun karang, Taksu natah, Padma kalika).
3. Teterag ; 4 buah ( Padmasana, Bale kalamijian, Banten Ayaban, Tugu ).
4. Jerimpen ; 7 buah ( Padma, Ayaban, Piyasan, Tugu, Penunggun karang, Taksu natah, Padma kalika )
5. Suci ; 8 buah ( Padmasana 2, Bale kalamijian 2, Banten Ayaban 2, Tugu 2 )
6. Prasodan ; 6 buah ( Padmasana, Ayaban, Tugu)
7. Gebogan ; 1 buah ( Ayaban )
8. Dapetan ; 11 ( Padmasana 1, Pesaren 2, Ayaban 2, Tugu 2, Penunggun karang 1, Taksu
 natah 1, padma kalika 1, Piyasan 1 )
9. Sesayut Sidapurna ; 3 buah ( Padmasana, Ayaban, Tugu )
10. Tebasan Pemiak Kala ; 3 buah ( Padmasana, Ayaban, Tugu )
11. Sesayut Penulud Lara ; 3 buah ( Padmasana, Ayaban, Tugu )
12. Prayascita luwih ; 3 buah ( Padmasana, Ayaban, Tugu )
13. Sesayut Pajegan ;10 buah (Padma 2, Ayaban 2, Piyasan 2, Tugu 2, Kalika 2)
14. Sesayut Amertha Dewa / Puspa Dewa ; 3 buah ( Padmasana, Ayaban,Tugu)
15. Punjung ; 25 buah, 16. Canang ; 25 buah, 17. Segehan ; 25 buah
18. Ceniga ; 17 buah, 19. Sagi Meraka ½ ; 15 buah
20. Kekobok medaging ; don dapdap, kayu tulak, kayu sisih, canggah menek canggah tuwun 9 buah, Caru Bebek bulu sikep tandingan segehan, sate, canang olahan 33 tanding, ketipat 
lebeng matah akelan, daksina, canang sari, junpere caru.
21. Sekar Taman / Cane ; 1 buah
22. Canang Oyodan medaging plaus 4 buah, cili 4 buah, layah nyit, base tubungan.
23. Gantung-gantungan ; 17 buahUger-Uger Muah Sesana Penganteban Upakara.

1.    Asana; 

2.    Mantran tangan; 

3.    Mantran dupa; 

4 . Anuhun Tirta ring Bethara ( sangku ) pengelukatan; 

5.    Nyuciang Raga; 

6.    Mesegeh Raga  ( berem  arak, medal CaturSanak, Ang... Ah);
  
7.    Ngadegang siwa; 

8.    Ngutpeti  genta; 

9.    Pengaksama (  nenten  nganggen Ksantawyo... ); 

10. Ngelukat  Upakara;
  
11. Ngutpeti  / Stiti Dewa; 

12. Ngastawa;

a.     Ring Bhetara Surya;
b.     Ring Sang Hyang Tri Murti  / Tri Purusa Sakti;
c.     Ring Sang Hyang Ibu Pertiwi;
d.     Ring Sang  Hyang  Saraswati;
e.     Ista Dewata  ( Hyang Guru untuk di merajan );
f.      Ring Bhetara  Catur  Loka  Pala ( Dewan Panggungan ); 

g.     Ngaturang  Upacara Pedatengan;
13. Pengingkupan;
14. Penyeneng  Teterag ( bunga  genahang ring  teterag );
15. Ngastawa Caru ( Titi Mamah );
      a.  Gelar  Sanga;
      b.  Pengulapan Caru;
      c.  Mambhuktyang Caru;
16. Ngastawa  Eteh-Eteh Pebersihan;
      a. Bayekawonan ( lis amu-amuan );
      b. Pengulapan  Dewa;
      c. Prayascita  ( lis  prayascita,  bungkak nyuh  gading );
      d. Durmengala;
 17. Margiang Eteh – Eteh Pebersihan;
 18. Mantra Pancaksarem;
                                              (1-16 utpeti  Mang, Ung, Ang);
 19. Margiang Teterag...Stiti         Ang, Ung, Mang;
 20. Mantra  Prenamiem;
 21. Ngaturang  Ayaban;
       a. Ayaban Tunggal ( munggah  ring palinggih  soang-soang);
       b. Ayaban  Nyeje  ( ring ajeng palinggih / asagan );
22. Panugrahan;
23. Pengeramped;
24. Ayu  Werdhi   Mejaya – Jaya;
25. Nuhur  Tirta  Surya  ( Ista Dewata );
26. Sembahyang /  Keramaning Sembah;
      a. Muspa Puyung;
      b. Muspa dengan bunga putih / Ciwa Raditya;
      c. Muspa dengan bunga merah / Ista Dewata;
      d. Muspa dengan Kwangen / Samodaya / Leluhur;
      e. Muspa Puyung / Peralinaning Sembah;
 27. Nyomia Bhuta;
 28. Pengaksama ( nganggen  mantra ksantawyo...);
 29. Puja Sesantun / Penganteb;
 30. Pralina Dewa / Bhuta........      Pralina           Ung, Ang, Mang;
 31. Nyineb Genta;
 32. Mesegeh  Nyineb Catur Sanak  Arak Berem  Ah,  Ang...;


Dudonan   Nganteb   Mecaru
1. Asana;
2. Mekaro   Sudana; 
3. Mantran   Dupa;
4. Nuhur   Tirta  Pengelukatan;
5. Metirta;
6. Mebija;
7. Mesekar;
8. Mesegeh;
9. Ngadegang   Siwa;
10. Utpeti  Genta;
11. Pengaksama;
12. Ngelukat  Upakara;
13. Utpeti   Stiti  Dewa;
14. Ring  Bhetara  Surya;
15. Ring  Sang  Hyang  Tri  Murti  / Tri  Purusa Sakti;
16. Sang  Hyang  Aji  Saraswati;
17. Padma;
18. Penunggun  Karang;
19. Ring  Sang   Hyang   Ibu  Pertiwi   ( Ista Dewata );
20. Pengingkupan    Siwa  Nirmala );
21. Penyeneng  Teterag   bunga   genahang  ring  teterag );
22. Caru   Gelar   Sanga;
23. Pengulapan  Caru;
24. Penyeneng  Caru;
25. Ngastawa   Eteh – Eteh  Pebersihan;
      a. Durmanggala;
      b. Bayakawonan;
      c. Pengulapan  Dewa;
      d. Prayascita;
 26. Ngemargiang  Eteh – Eteh  Pebersihan;
 27. Ngemargiang Teterag;
 28. Ayaban;
                   - Tunggal;
                   - Nyeje;
29. Pembuktyan  Caru;
30. Panugrahan;
31. Pengeramped;
32. Mejaya – Jaya;
33. Nuhur  Tirta  Surya  ( pemuput );
34. Sembahyang   Keramaning  Sembah;
               a. Muspa puyung;
               b. Muspa  dengan  bunga  putih  / Ciwa  Raditya;
               c. Muspa  dengan  bunga merah /  Ista Dewata;
               d. Muspa  dengan  Kwangen  / Samodaya / Leluhur;
               e. Muspa  puyung   Peralinaning sembah;
 35. Nyomia Bhuta;
 36. Pengaksama  ( nganggen  mantra Ksantawyo...);
 37. Nganteb   Daksina   Arep;
 38. Mrelina Dewa   Bhuta;
 39. Nyineb  Genta;
.
 40.  Mesegeh  Raga.